Logo RUBAN

Do strony głównej

Informacje o firmie Dane teleadresowe Katalog produktów Vade-mecum


VADE-MECUM

Poniższy słownik należy traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze, coś w rodzaju informacji i nie stanowi w żadnym wypadku informacji naukowych. Prosimy go traktować jako wyjaśnienie w sposób przystępny trudniejszych pojęć.

A

 

ALKIDOWA (FARBA)

Patrz : Typ farb

B

  

BARWA

Patrz pigment

BEZPIECZEŃSTWO (SKRÓTY LITEROWE)

 

SYMBOLE

NIEBEZPIE

CZEŃSTWO

SYMBOLE

NIEBEZPIE

CZEŃSTWO

T*

 

XN

 

Toksyczny

Szkodliwy

C

 

XI

 

Korodujący

Drażniący

F+

 

O

 

Łatwo palny

Utleniacz

E

 

 

 

Materiał wybuchowy

( * )

 

( + )

Bardzo toksyczny

Niezmiernie łatwopalne

BEZPIECZEŃSTWO (KOLORY)

Kolory umowne przewodów

Określenie

Para

Woda

Powietrze

Gaz

Kwasy

Alkalidy

Oleje / Benzyny

B + NL

RAL 9006

RAL 6010

RAL 5012

RAL 1004

RAL 4001

RAL 4001

RAL 8001

Aby wskazać typ produktu krążącego w przewodach, tworzy się dwa pasy o tej samej szerokości i oddzielonych od siebie co najmniej 50 mm. Ogólnie, te pasy będą szersze o co najmniej 1.5 raza od przerwy. (w tym przypadku 75mm).

C

 

CZĘŚCI SUCHE (w ciężarze)

Części suche pozostające po polimeryzacji.

CZĘŚCI SUCHE (w objętości)

Objętość części suchych, jaka pozostaje po polimeryzacji. Jeśli badana warstwa zawiera 100µ wilgotności a części suchych jest 60% to wówczas gęstość warstwy suchej określona będzie na 60µ..

CHROPOWATOŚĆ

W trakcie napylania materiałami ściernymi stosowanymi w celu usuwania zgorzeliny i rdzy na oczyszczanej powierzchni tworzy się zmienna amplituda. Amplituda ta będzie musiała być mniejsza w stosunku do grubości warstwy podkładowej celem całkowitego pokrycia wszelkich wystających elementów. Ta chropowatość spowoduje mechaniczna przyczepność warstewki farby.

D

  

DAJĄCY SIĘ OBRACAĆ

Czas konieczny przed przemieszczeniem lub obróceniem rzeczy (przeznaczonej) do malowania

 

DOJRZEWANIE

Czas niezbędny do rozpoczęcia reakcji chemicznej utwardzacza w farbie przed jej użyciem.

DOTRAWIANIE

Czynność mechaniczna lub chemiczna celem wyeliminowania związków tlenu.

E

 

ELEKTROFOREZA

Główne właściwości farby poddanej działaniu elektrolizy w kąpieli hartowniczej.; (gdzie) farba należy do jednej biegunowości, a przedmiot (poddawany obróbce) do drugiej.

 

ELEKTROSTATYKA

(użycie pistoletu)

Czynność nanoszenia farby często używana w sytuacji, w której zachodzi konieczność malowania wszystkich trudno dostępnych części (ścian) jakiegoś przedmiotu (rury, szyny, itp....). Farba stanowi jedno z pól bieguna, a malowany przedmiot drugi biegun.

EPOKSYDOWE

Patrz Typ farb

F

  

FARBA POŚREDNIA

Farba wykańczająca warstwę farby podkładowej dzięki swoim właściwościom polegającym na wypełnianiu (otworów, szczelin) i wytwarzaniu pewnej bariery mechanicznej.

 

FARBA SUCHA W DOTYKU

SUSZENIE

Różne stany polimeryzacji. Patrz wyschnięcie, suche w dotyku, dający się manipulować, twardość.

 

FARBY PODKŁADOWE

Farba gwarantująca właściwe nałożenie pierwszej warstwy, jak i właściwą ochronę, tak bierną, jak i aktywną przeciw rdzy. Zapewnia jednocześnie dobrą przyczepność dla warstw następnie nakładanych.

FOSFORONOWANIE

Czynność ta dokonywana jest przez pokropienie lub przez zanurzenie. Nałożona warstwa fosforanu utworzy warstwę ochronną, jak i podstawę do nałożenia farb.

G

 

GĘSTOŚĆ

Stosunek masy pewnego ciała do jego objętości.

1 litr x gęstość = ciężar jednego litra farby.

H

  

I

  

J

  

K

  

KAUCZUK CHLOROWANY

 

Patrz Typ farb

KOROZJA

Zespół zjawisk chemicznych, mechanicznych, ... które dążą do przywrócenia materii jej oryginalnego stanu.

L

 

LEPKOŚĆ

Czas ściekania farby po ściankach czarki w określonej temperaturze.

 

M

 

MATERIAŁY SYNTETYCZNE

Patrz Typ farb

METALIZACJA

Natryskiwanie promieniowe na podłożu powlekania.

W zakresie malowania, najczęstszym sposobem na metalizowanie jest używanie stopu aluminiowo-cynkowego

MIKOWY

Co zawiera tlenek żelaza blaszkowaty. Stwarza on barierę mechaniczną i tworzy łącznik w warstewce.

MOŻLIWOŚĆ POKRYCIA

Patrz wydajność

N

 

NATRYSKIWANIE BEZPOWIETRZNE

System natryskiwania bezpowietrznego oparty na wyrzucaniu, pod dużym ciśnieniem, farby za pomocą rozpylacza. Zabieg ten wykonywany jest przy użyciu pompy pod dużym ciśnieniem.

O

 

OTOCZENIE (powietrza)

Wiejskie: powietrze wilgotne i suche normalne w strefie pozbawionej czynników zanieczyszczających.

Miejskie: powietrze wilgotne i suche związane z miejscami mieszkalnymi i dużym ruchem samochodowym.

Morskie: sól i wilgotność powietrza stanowią jego główne elementy.

Przemysłowe: Przemysł chemiczny jest znakomitym przykładem stopnia i rozmaitości jego zanieczyszczenia.

 

P

 

PAK

Odpady po pewnych destylacjach, w przemyśle malarskim; częsta pozostałość po węglu.

PIASKOWANIE

Oczyszczanie napylaniem przy pomocy materiałów ściernych, w tym przypadku najczęściej za pomocą piasku, korundu, ziaren szkła, … o grubości SA 2-SA 2 ½ -SA 3.

PIGMENT

Substancja nadająca barwę.

PNEUMATYCZNE NATRYSKIWANIE (PISTOLETEM)

System nakładania farby pistoletem lub metodą rozpryskową wykonywany przy pomocy sprężonego powietrza. Farba dostarczana jest bezpośrednio ze zbiorniczka (przez zasysanie lub pod wpływem ciśnienia), z komory pod ciśnieniem lub pompę.

PODŁOŻE (RODZAJE)

Pewne materiały żądają odpowiedniego i starannego przygotowania. ! stal galwaniczna, stal elektrocynkowa, materiały metalowe, aluminium; w przypadku betonu ... prosimy o kontakt z nami.

POLIURETANOWA \

(FARBA)

 

Patrz Typ farb.

POŁYSK

W obróbce antykorozyjnej, nadawanie kolorom połysku podawane jest często w określeniu procentowym oznaczającym kąt, 60° pod jakim odbija się światło. Inny kąt jest dopuszczalny.

W praktyce codziennej można klasyfikować nadawanie połysku jako następujące :

 • Mniej niż 15% = matowy
 • Między 15 a 40% = satynowy
 • Między 40 a 60% = pół-połysk
 • Między 60 a 80% = połysk
 • Powyżej 80% = wysoki połysk

POT-LIFE

 

Dla farb 2-składnikowych, czas użycia mieszanki. Okres ten podawany jest na ogół w temperaturze użycia 200C.. Im wyższa temperatura, tym czas użycia jest krótszy.

 

POWIETRZE OTOCZENIA

Powietrze otoczenia w obszarze pracy natryskiwacza

 

PRZYGOTOWANIE

POWIERZCHNI

 

Przygotowanie może być: chemiczne (odtłuszczanie, trawienie, fosforanowanie, chromianowanie) lub mechaniczne (szczotkowanie, śrutowanie, piaskowanie, mycie wysokociśnieniowe), a nawet czasami termiczne.

PRZYRZĄD POMIAROWY DO MIERZENIA GRUBOŚCI WARSTWY MOKREJ FARBY

 

Grzebień pomiarowy, jaki zagłębia się w warstewce farby mokrej celem określenia wartości grubości warstwy nałożonej, w chwili, gdy warstwa ta będzie sucha.

Bierze się po uwagę wartość mierzoną między ostatnim zębem grzebienia, który dotyka farby i ostatnim zębem, który jej nie dotyka. Mnoży się wówczas te wartości przez wyciąg suchy, co daje nam ocenę końcową spodziewanej grubości suchej.

Przykład: ząb, który dotyka 200µ

ząb, który nie dotyka 225µ

Aby obliczyć ekstrakt suchy (patrz na kartę techniczną) o 50% otrzymamy

200µ x 50% = 100 µ warstwy suchej

250µ x 50% = 125 µ warstwy suchej

Można, więc powiedzieć, że grubość warstwy suchej mieścić się będzie pomiędzy 100 et 112.5 µ.

(patrz: rysunek).

 

 

 

rys.

PUCHAR ( WIZKOZOWY)

Małe naczynie pozwalające zmierzyć czas wypływania farby przez otwór skalibrowany według bardzo mocno sprecyzowanych norm.

PUNKT ZAPŁONU

Temperatura niezbędna do powstania zapłonu zestawu farb.

R

 

RDZA

 

Rdzawa substancja, którą pokrywa się żelazo wystawione na działanie wilgoci, i która jest wodzianem żelazowym.

RODZAJE (FARB)

W miejsca podawania definicji opartych o różnorodne składy chemiczne ograniczymy się do opisu umożliwiającego łatwy wybór :

Żywice alkidowe/ Alkidale/ długie olejne

 • Dobra odporność na wilgoć.
 • Na niepewnych powierzchniach.
 • Dobra trwałość w warunkach normalnych.
 • Łatwe w zastosowaniu.
 • Umiarkowana cena.
 • Słabo reagujące na czynniki chemiczne.
 • Wolno schnące.
 • Do kładzenia cienkich warstw.

Alkidowe krótkie olejne:

 • Szybko schnące.
 • Zalecana grubość warstwy 80µ bez problemowa.
 • W pozostałych przypadkach charakteryzują się tymi samymi cechami, co farby alkidowe długie olejne

Kauczuk zawierający chlor

 • Dobra odporność na wilgoć.
 • Dobra odporność na czynniki chemiczne.
 • Trwała.
 • Łatwa w stosowaniu.
 • Do stosowania w odpowiedniej temperaturze i pod różnym ciśnieniem..
 • Konieczność dobrze przygotowanego podłoża.
 • Szybko schnąca.
 • Możliwość położenia warstwy o grubości 80µ.

Epoksydowe (2-składnikowe) :

 • Dobra odporność na czynniki chemiczne I na wilgoć.
 • Stosunkowo szybkie schnięcie.
 • Na zewnątrz “kredowana” pod wpływem fal UV.
 • Umiarkowana cena.
 • T° zalecana przy stosowaniu > 10°C celem zapewnienia najlepszej polimeryzacji mieszanki.

Pak epoksydowy :

 • Duża odporność na wodę (zbiorniki przeznaczone do zanurzania,…)
 • Taka sama charakterystyka, co w przypadku farb epoksydowych opisanych wyżej.

Polieretanowe (2 składnikowe) :

 • Trwałe barwa i połysk. (Nie łuszczy się)
 • Jako farba wykończeniowa, dobra na farby epoksydowe

ROZCIEŃCZACZ

! Ten nie jest wcale tym samym, co najczęściej nazywamy rozpuszczalnikiem. Otrzymuje się go z połączenia precyzyjnie określonych składników.

ROZPUSZCZALNIK

 

Składnik zdolny wchodzić w reakcję z żywicami. (patrz rozcieńczalnik)

 

S

 

SA 2

Powierzchnia może nadal zawierać niewielkie elementy rdzy i kalaminu po zastosowaniu metody śrutowania lub piaskowania.

SA 2 ½.

Na powierzchni nie ma żadnych śladów korozji. Po śrutowaniu lub piaskowaniu powierzchnia jest w kolorze białego metalu. Jednakże niewielkie obszary szarego cienia mogą się nadal pojawiać.

SA 3

Żadnych obszarów cieni, powierzchnia w kolorze białym metalicznym, po śrutowaniu lub piaskowaniu starannym.

 

SPOIWO

Substancja błonotwórcza, która dołączona do pigmentów (barwników) da ostateczną farbę.

ST 2

Wygląd lekkiego połysku metalicznego, jaki otrzymujemy po szczotkowaniu ręcznym.

ST 3

Wygląd koloru białego metalicznego po szczotkowaniu mechanicznym.

STOSUNEK ZMIESZANIA

 

Procentowość określająca twardość przy określeniu właściwej polimeryzacji farby.

Stosunek ten może być wyrażony w ciężarze lub w procentach.

SYSTEM JAKOŚCI

Będzie zawsze zależna od przygotowania podłoża, warunków, w jakich farba będzie nakładana, od typu farby i grubości warstwy kładzionej.

SZCZOTKOWANIE MECHANICZNE

Operacja czyszczenia wykonywana mechanicznie za pomocą szczotki, kamieni ścieralnych, tarcz, młotów igłowych ... ST 3 )

SZCZOTKOWANIE RĘCZNE

Operacja czyszczenia wykonywana za pomocą metalowej szczotki w celu wyeliminowania proszku, nagarów i części nieprzynależnych.
( ST 2 )

T

  

TEMPERATURA

Temperatura otoczenia: Temperatura powietrza.

Podłoże: Temperatura przedmiotu do malowania

P.S. Podłoża te wpływają na lepkość farb, na czas schnięcia, jak i na polimeryzację.

TEMPERATURA (powstawania) ROSY

 

Temperatura, w jakiej pojawiają się kropelki rosy, w wyniku wilgotności powietrza, na ściance zimnej.

Zalecane jest, aby farby używane były w temperaturze wyższej o 30 ponad temperaturę rosy. (Patrz poniższa tabela).

 

Temperatura

powietrza °C

Wilgotność względna WW (%)

50

60

70

80

90

 

6
8
10
12
14

16
18
20
22
24
26
28
30

-3.2
-1.6
0.1
1.9
3.7
5.6
7.4
9.3
11.1
12.9
14.8
16.6
18.4

-1.0
0.8
2.6
4.5
6.4
8.3
10.2
12.0
13.8
15.7
17.6
19.5
21.4

0.9
2.8
4.7
6.6
8.6
10.5
12.4
14.4
16.3
18.2
20.1
22.0
23.9

2.8
4.7
6.7
8.6
10.6
12.5
14.5
16.4
18.4
20.3
22.3
24.2
26.2

4.5
6.5
8.4
10.4
12.4
14.4
16.3
18.3
20.3
22.3
24.2
26.2
28.2

 

Przykład: W temperaturze otoczenia wynoszącej 160C i wilgotności względnej 70%, moment powstawania rosy wynosi 10.50C. Temperatura podłoża musi więc wynosić minimum 10,.5 + 3 = 13.50C, tak by farba została nałożona w odpowiednio dobrych warunkach.

TEMPERATURA ZAPŁONU

Temperatura, w jakiej farba zapala się pod wpływem jakiegoś źródła.

TERMIN UŻYCIA

Patrz pot-life

TWARDA

Farba całkowicie spolimeryzowana do sucha.

U

 

UJEDNORODNIĆ

Zmieszać w sposób drobiazgowy. Bardzo ważne dla farb 2-składnikowych.

UTWARDZACZ

Przeznaczony do farb 2-składnikowych, powodujących polimeryzację farb.

W

 

WARUNKI KLIMATYCZNE

 

Klimat odgrywa ważną rolę w degradacji powierzchni przeznaczonych do malowania. Częściej łatwiej jest wyznaczyć sposób na określenie zastosowanych procedur w miejscach przemysłowych niż np. w klimacie tropikalnym. W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym przedsiębiorstwem.

WIERZCHNIA (farba)

Farba, której zadaniem jest danie wyglądu estetycznego malowanej powierzchni, odporna na działanie żrących czynników zewnętrznych, a także biernie przeciwdziałająca korozji.

WILGOTNOŚCIOMIERZ

Narzędzie przeznaczone do mierzenia wilgotności powietrza, a pomiar podawany jest w procentach.

WILGOTNOŚĆ (powietrza)

Wskazuje procent wilgotności w powietrzu.

WILGOTNOŚĆ względna

WW lub wilgotność względna, wyrażona w procentach, wskazuje utrzymywanie się pary wodnej w temperaturze otoczenia

 

WYDAJNOŚĆ

m²/litr

 

m²/kilogram

Teoretyczna:

Wyciąg suchy w objętości x 10
Gęstość sucha zastosowana

Wyciąg suchy w objętości x 10
Gęstość sucha zastosowana x gęstość

Praktyczna : W funkcji kształtów powierzchni przeznaczonych do malowania, należy koniecznie pomnożyć wydajność teoretyczną przez współczynnik strat.

WYSCHNIĘCIE

Czas, po którym kurz nie przykleja się już do warstewki farby świeżej.

Z

 

ZIARNOWANIE

Usuwanie za pomocą wytrysku materiału ścierającego o grubości ziarna stalowego podawanego jako SA 2-SA 2 ½-SA 3

Ż