Logo RUBAN

Do strony głównej

Informacje o firmie Dane teleadresowe Katalog produktów Vade-mecum

 

VIBOL CLEAN V30

 

Karta Techniczna

1.1

Środek odtłuszczający

 

ZASTOSOWANIE :

Środek do odtłuszczania na zimno oparty na rozpuszczalnikach nie aromatycznych. Przeznaczony do odtłuszczania blach, kształtowników, maszyn, silników i elementów składowych.

 

CHARAKTERYSTYKA CECH FIZYCZNYCH :

Starannie dobrana mieszanina rozpuszczalników organicznych gwarantuje całkowite rozcieńczenie smarów i tłuszczy niezależnie od ich pochodzenia : roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego.

Jedna z najkorzystniejszych (27) szybkości parowania pozwala na głębokie odtłuszczenie przy użyciu niewielkich ilości produktu.

Przy zastosowaniu zgodnym z zaleceniami nie pozostawia żadnych osadów.

 

WŁAŚCIWOŚCI PRAKTYCZNE :

- Sprzęt :

Przez moczenie.

Przez tradycyjne mycie.

Przez spryskanie.

Przy użyciu różnorodnych urządzeń czyszczących

- Przechowywanie :

12 miesięcy w oryginalym nienaruszonym opakowaniu. Przechowywać miejscu chłodnym, nie narażonym na działanie mrozu.

WŁAŚCIWOŚCI SZCZEGÓLNE I BEZPIECZEŃSTWO :

Palny.

Unikać wdychania oparów przy nakładaniu pistoletem.

Jeżeli w pomieszczeniu nie ma wystarczającej wentylacji, wówczas należy stosować odpowiedni aparat oddechowy.

Używać w miejscach dobrze wentylowanych.