Logo RUBAN

Do strony głównej

Informacje o firmie Dane teleadresowe Katalog produktów Vade-mecum

 

VIBOL AQUAFINISH

 

Karta Techniczna

8.4

Farba wykończeniowa, wodna

 

ZASTOSOWANIE :

Farba podkładowa przeciwrdzewna, rozcieńczana wodą, szybko schnąca. Ten rozcieńczany wodą produkt charakteryzuje się znaczącą siłą przebicia na rynku farb o schnięciu oksydacyjnym. Bardzo szeroki zakres zastosowania przy różnorodnych konstrukcjach metalowych.

CHARAKTERYSTYKA CECH FIZYCZNYCH :

- Ciężar właściwy przy 20°C  :

1.3 + 0.1

- Ekstrakt suchy / objętość :

48 + 2%

- Spoiwo :

Uretan alkidowy zmodyfikowany akrylowym

- Odcień :

Normy RAL

- Temperatura zapłonu :

75 + 4° C

- Wygląd :

Pół-błyszczący

- Lepkość

KU 90-110

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI :

Jak przy wszystkich innych systemach pokrywania farbą, powierzchnia powinna być czysta, wolna od rdzy, tłuszczu, oleju, kurzu.

Na stal ziarnowaną i pokrytą kompatybilną warstwą podkładową.

Na powierzchnie nieżelazne, obrabiane i pokryte kompatybilną warstwą podkładową.

Na powierzchnie pokryte farbą wcześniejszych systemów ochrony.

Może być stosowana na powierzchnie pokryte farbami Vibol: ALL META PRIM lub AQUAPRIM.

WŁAŚCIWOŚCI PRAKTYCZNE :

- Sprzęt :

Pistolet konwencjonalny lub bezpowietrzny, otwarcie 018/021, ciśnienie 150 barów

- Rozcieńczacz :

Woda

- Wydajność teoretyczna :

+ 5,75 m²/l przy suchej warstwie 80µ

- Czas schnięcia :

Odporna na kurz : + 60 minut

Sucha w dotyku : + 2 godziny

Twarda  : + 12 godzin

- Termin pokrycia :

+ 4 godziny

- Warunki zastosowania :

Temperatura podłoża > 5°C 

Pokojowa + 3°C powyżej punktu rosy

- Przechowywanie :

12 miesięcy w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu, w miejscu chłodnym, lecz nie narażonym na działanie mrozu (+ 5°C do +35°C)

CECHY WŁAŚCIWE :

Farba wolna od ADR