Logo RUBAN

Do strony głównej

Informacje o firmie Dane teleadresowe Katalog produktów Vade-mecum

 

VIBOL FIREPROOF.

 

Karta Techniczna

8.2.

Farba pęczniejąca (przeciwogniowa )

ZASTOSOWANIE :

Ten system farby pęczniejącej, na bazie wody, używany jest do ochrony konstrukcji metalowych wewnętrznych.

CHARAKTERYSTYKA CECH FIZYCZNYCH :

- Ciężar właściwy w temp. do 20°C :

+ 1.3

- Części stałe w objętości:

+ 70%

- Środek wiążący:

Kopolimery winylowe

- Barwa:

Biała .

- Temperatura zapłonu:

> 55° C.

- Wygląd :

Mat.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnie winny być wyczyszczone, suche i bez pyłu. Koniecznie należy nanieść farbę podkładową przed zastosowaniem farby pęczniejącej. wybór musi być ustalony zgodnie z normami farb VIBOL.

 

WŁAŚCIWOŚCI PRAKTYCZNE:

- Narzędzia:

Pistolet konwencjonalny lub natrysk bezpowietrzny.

- Rozpuszczalnik :

Woda jeśli konieczne

- Wydajność teoretyczna:

- Zagęszczacz nominalny :

Prosimy o kontakt z nami

Prosimy o kontakt z nami

- Czas schnięcia:

Zależny od temperatury, względnej wilgotności i przewietrzania. W temperaturze 20°C i wilgotności 50% (bez przewietrzania) + 6 do 10 godzin .

Odczekać minimum 24 godziny przed położeniem warstwy końcowej.

- Warunki stosowania :

Temperatura podłoża > 5°C i wilgotność względna maksymalna 85%.

Otoczenie + 3°C powyżej temp. tworzenia się rosy .

- Przechowywanie :

12 miesięcy w opakowaniu oryginalnym, nie zniszczonym, w miejscu o niskiej temp.; chronić przed mrozem

CECHY WŁAŚCIWE:

Użycie tej farby o właściwościach pęczniejących, na konstrukcje wewnętrzne metalowe, musi być dokonane z największą starannością. Przed położeniem warstwy końcowej (wierzchniej), należy bezwzględnie sprawdzić grubości suche (licząc grubość położonej farby podkładowej. Jeśli gęstość sucha farby pęczniejącej jest niewystarczająca, to należy rektyfikować przed położeniem warstwy końcowej.