Logo RUBAN

Do strony głównej

Informacje o firmie Dane teleadresowe Katalog produktów Vade-mecum

 

VIBOL ETHYL SILICATE DE ZINC

 

Karta Techniczna

9.2.1/2

Podkładowa, dwuskładnikowa, etylokrzemianowa, bogata w cynk

 

ZASTOSOWANIE :

Może być stosowana przy stosunkowo wysokiej wilgotności, która ułatwia twardnienie. Używana przy konstrukcjach wymagających zastosowania nieorganicznego pokrycia cynkowego. Jest również używana jako farba podkładowa w systemach epoksydowych lub poliuretanowych.

Na stali tworzy nieorganiczną warstwę cynku chroniącą przed korozją.

Właściwości techniczne : duża odporność na ścieranie i na temperaturę. Stabilna wobec różnorodnych rozpuszczalników i olei, nawet przy zanurzeniu.

 

CHARAKTERYSTYKA CEC H FIZYCZNYCH :

- Ciężar właściwy przy 20°C  :

A 3,1 + 0.2 , B 1,0 + 0.1

- Ekstrakt suchy / objętość :

37 + 2%

- Spoiwo :

Nieorganiczny etylokrzemian

- Pigmenty :

Proszek cynkowy

- Temperatura zapłonu :

Od 22 do 55° C

- Odcień :

Szary matowy

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI :

Powierzchnia robocza powinna być wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Jeżeli takowe istnieją, należy je usunąć we właściwy sposób.

Szkło, cement, zaprawa : usunąć przez trawienie, skrobanie lub szczotkowanie.

Sól i inne produkty rozpuszczalne w wodzie : usunąć poprzez mycie wodą i szczotką, bądź parą pod wysokim ciśnieniem.

Oleje i smary : usunąć przy pomocy odtłuszczacza roztworami zasadowymi, detergentem lub rozpuszczalnikiem.

Śrutowanie co najmniej na poziomie SA 2 ½.

Na kompatybilną pierwotną warstwę ochronną, która wcześniej została nałożona na powierzchnię śrutowaną na poziomie SA 2 ½.

 

WŁAŚCIWOŚCI PRAKTYCZNE :

- Sprzęt :

Pistolet konwencjonalny lub bezpowietrzny, otwarcie 018/021, ciśnienie 120 barów (zalecana dysza odwracalna) lub szczotką

- Rozcieńczacz :

Rozcieńczacz epoksydowy

- Wydajność teoretyczna :

+ 6,16 m²/l przy suchej warstwie 60µ

- Czas schnięcia :

Odporna na kurz : + 15 minut

Sucha w dotyku : + 30 minut

- Termin pokrycia :

+ 24 godziny

- Warunki zastosowania :

Temperatura podłoża > 5°C 

Pokojowa + 3°C powyżej punktu tworzenia się rosy

- Proporcje mieszania :

Krzemian : 30% wagi

Proszek cynkowy : 70% wagi

- Czas użycia po wymieszaniu

+ 12 godzin

 

 

WŁAŚCIWOŚCI SZCZEGÓLNE :

Obydwa składniki należy dokładnie wymieszać mechanicznie w podanych powyżej proporcjach. Właściwe ujednolicenie mieszaniny jest niezbędne.

Nie dostosowanie się do tego wymogu może spowodować niewłaściwy wygląd warstwy oraz niewłaściwą przyczepność.

Aby uniknąć utworzenia się osadu, farba powinna pozostawać w formie zawiesiny uzyskiwanej przez ciągłe mieszanie.

Zalecana grubość warstwy : 60 µ na sucho

Minimalna grubość warstwy : 40 µ na sucho

Maksymalna grubość warstwy wynosi 100 µ na sucho (ryzyko powstania spękań)

 

PS. Przy nakładaniu szczotką trudno jest uzyskać zalecaną grubość warstwy.

SPOSÓB UŻYCIA :

Może być pokrywana farbami zgodnymi z farbami bogatymi w cynk.

Na świeżej warstwie zaleca się zastosowanie pokrywy usuwającej pęcherzyki (farbą rozcieńczoną), a następnie pokrycie warstwą o normalnym stopniu rozcieńczenia..

Dawne warstwy należy przemyć szczotką i wodą lub oczyścić parą.

Odradza się stosowanie innych środków czyszczących.