Logo RUBAN

Do strony głównej

Informacje o firmie Dane teleadresowe Katalog produktów Vade-mecum

 

VIBOL PRIMAIRE GRIS HT. 3000C

 

Karta Techniczna

7.2.1

Farba odporna na wysokie temperatury

ZASTOSOWANIE :

Warstwa pierwotna stosowana w systemie VIBOL HAUTE TEMPERATURE 300 (VIBOL WYSOKIE TEMPERATURY 300OC) . Warstwa ta może być kładziona jako warstwa ochronna wewnętrzna na powierzchnie metalowe, np. na rury, kominy, części zewnętrzne pieców, do maksymalnej temperatury 300oC.

CHARAKTERYSTYKA CECH FIZYCZNYCH :

- Ciężar właściwy w temp. do 20°C :

2.0 + 0.2

- Części stałe w objętości:

40 + 2%

- Środek wiążący:

Kauczuk chlorowany izometryczny

- Pigmenty:

Proszek cynku i aluminium

- Barwa:

Szara

- Temperatura zapłonu:

> 21° C.

- Wygląd :

Mat.

- Temperatura maks. otwarcia :

300° C.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Piaskowanie drobnoziarniste S.A. 21/2 (SIS 05 5900-1967)

WŁAŚCIWOŚCI PRAKTYCZNE:

- Narzędzia:

Pistolet konwencjonalny lub natrysk bezpowietrzny 020 pod ciśnieniem 80-100 barów.

- Rozpuszczalnik :

Rozpuszczalnik S (syntetyczny)

- Wydajność teoretyczna:

4.5 m2/kg lub 10 m2/l pod 40µ suchej grubości warstwy wymaganej

- Czas schnięcia:

Delikatna lepkość: + 50 minuty.

Suchy w dotyku : + 48 godzin.

- Termin ponownego malowania:

+ 72 godziny .

- Warunki stosowania :

Temperatura podłoża > 5°C .

Otoczenie + 3°C powyżej temp. tworzenia się rosy .

- Przechowywanie :

6 miesięcy w opakowaniu oryginalnym, nie zniszczonym, w miejscu o niskiej temp.; chronić przed mrozem

CECHY WŁAŚCIWE:

Ta warstwa podkładowa gwarantuje ochronę konstrukcji metalowych aż do temperatury maksymalnej 3000C.